De forenklede fælles mål

Rediger

Som led i folkeskolereformen har 27 arbejdsgrupper siden efteråret 2013 arbejdet med at præcisere og forenkle Fælles Mål i alle folkeskolens fag og emner og i børnehaveklassen. Formålet med forenklingen af målene har ikke været at ændre indholdet af folkeskolens fag og emner, men at sætte elevernes læring i fokus.

 

Bekendtgørelserne om Fælles Mål for folkeskolens fag og emner og for børnehaveklassen

Fælles Mål er beskrevet i to bekendtgørelser – en for børnehaveklassen og en for folkeskolens fag og emner. Bekendtgørelserne træder i kraft til skoleåret 2014/15. Bekendtgørelserne finder dog først anvendelse fra skoleåret 2015/16 for de fleste fag.

Bekendtgørelserne indeholder fagformål og mål for alle fag samt opmærksomhedspunkter og kanonliste i udvalgte fag. Vejledende læseplaner og vejledende materiale, herunder inspirationseksempler offentliggøres den 4. august 2014.

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål for folkeskolens fag og emner (Fælles Mål)

Bekendtgørelse om formål, kompetencemål og færdigheds- og vidensmål i børnehaveklassen (Fælles Mål)