Adresse

Marstal Skole
Halvejen 24
5960 Marstal


Tlf. 63526400

E-mail: [email protected]

Web: http://marstalskole.skoleporten.dk/sp

EAN: 5798007048075

CVR: 28856075

UVM nr.: 443002

Skoleleder: Karsten Solberg

Viceskoleleder: Lars Birk Nielsen

Formand for skolebestyrelsen: Kurt Mogensen

Skolens pedel: Thomas Hansen