Bevægelse på Marstal Skole

Der er mange gode argumenter for at have bevægelse på skoleskemaet.

Vi har bevægelse fordi:

Ud af dette springer øget læring.

Tiltag på Marstal Skole:

Fælles for hele skolen:

Skolernes Motionsdag – fredag formiddag inden efterårsferien begynder dagen med fælles opvarmning for hele skolen som optakt til diverse aktiviteter. Forældre og anden familie er velkomne til at deltage.

Overbygning:

Idrætsundervisning 4 lektioner ugentligt hvoraf 2 lektioner er de obligatoriske lektioner.

Dagligt langt spisefrikvarter på 40 min, hvor der er mulighed for fri aktivitet.

Dagligt undervisning med – brain breaks, aktiv undervisning.

Mulighed for at vælge idrætslederuddannelse som valgfag.

Juleturnering med boldspil i hallen.

Mellemtrin 4.-6. kl.:

Årlig idrætsdag – evt. kontakt til lokale klubber og foreninger.

Svømning 2 lektioner ugentligt ud over de obligatoriske 2 idrætslektioner.

Dagligt langt spisefrikvarter på 40 min, hvor der er mulighed for fri aktivitet.

Dagligt undervisning med – brain breaks, aktiv undervisning.

Legepatrulje – otte elever deltager ugentligt som instruktører på Legepatruljen for indskolingens elever.

Indskoling 0.-3. kl.:

Årlig idrætsdag.

Legepatrulje, ugentligt – mulighed for deltagelse i aktiviteter i spisefrikvarter forestået af uddannede instruktører fra 4.-6. kl.

Understøttende undervisning 2 lektioner om ugen, hvor der er fokus på bevægelse.

Deltagelse i ”Aktiv Rundt” i tre uger op til efterårsferien.

Lille samling – ugentlig samling for 0.-2. klasse med indlagt bevægelsesaktivitet.

Dagligt undervisning med – brain breaks, aktiv undervisning.

Sammenlagt 70 min. frikvarter om dagen til fri leg.

Understøttende undervisning/bevægelsestimer 0.-3. klasse (2 lektioner om ugen):

Ved den understøttende undervisning vurderes der periodevis, hvilke aktiviteter lektionerne skal indeholde. Aktiviteterne varierer ud fra hvilke mål, vi ønsker at prioritere for eleverne.

Eksempler på aktivitet:

Lille samling:

Man kan bevæges på mange måder.

Ved den ugentlige lille samling for 0.-2. klasse er målet, at elevgruppen oplever et givende fælleskab, hvor vi får en fælles sangkultur, hvor vi lytter til hinanden, hvor vi synger sammen, hvor vi optræder for hinanden, hvor vi viser hensyn til hinanden, og hvor vi bevæger os sammen. Kort sagt – hvor vi oplever dannelse.

Legepatrulje:

Legepatruljen består af otte engagerede elever fra 4.-7. kl. Eleverne har være på endagskursus og fået viden om: at igangsætte lege og aktiviteter, at kunne konfliktløse, at planlægge og uddelegere samt at drage omsorg for mindre skolekammerater.

Hvorfor legepatrulje: