Skole- / hjemsamtaler

Rediger

 

Det er skolens mål:

- at samtalen skal være en gensidig orientering mellem elev, forældre og lærer om elevens forhold til indlæring, klassen og skolen i øvrigt.

Skolens handleplan er:

- at der afholdes 2 samtaler i alle klasser

- at samtalerne tager udgangspunkt i et samtaleblad, der er tilpasset klassetrinnet

- at samtalebladet sendes hjem før samtalen (det øger forberedelsen)

- at bladet tager udgangspunkt i det faglige – det sociale – arbejdsmoralen m.m.

- at der er en dialog om hverdagen / fremtidens mål

- at problemer / konflikter ikke venter til samtalen. De skal løses løbende

- at forældrene / lærerne til enhver tid kan anmode om en samtale