Forældremøde

Rediger

Det er skolens mål:

- at skabe åbenhed og tillid mellem hjem og skole

- at informere om skolens arbejde

- at skabe forældreinteresse og forældreansvar for klassens trivsel og arbejde

Skolens handleplan er:

- at der i august / september afholdes et forældremøde i samtlige klasser

- at klassens aktivitetsplan debatteres

- at der er gensidig information / debat om aktuelle emner

- at hytteture / lejrskolearrangementer aftales – også det økonomiske

- at der vælges 2 nye forældre til som kontaktforældre

- at der vælges 3-5 forældrerrødder  til klassen evt. med en klassekasseansvarlig

- at problemer indbyrdes mellem eleverne tages op, så der hurtigst muligt kan tages fat om problemet

- at et Skolebestyrelsesmedlem fortæller om bestyrelsens arbejde.