Marstal Skole

Nyt fra...

255 Nyheder 7 Nyt fra...

Problemer visning beskeder og ugeplaner på Ipad

Problemer på iPad ved ugeplaner og beskeder

Man kan opleve problemer med iPad, hvis man arbejder med ugeplan eller beskeder.

Problemet kan evt. afhjælpes hvis man holder iPad'en vertikal i stedet for horisontal.

25-09-2017 DB